Skip to main content
 首页 » 合同范本

医院劳动合同书

2021年02月18日1460

      方(用工单位):              

注册登记号:                        

      所:                        

法定代表人:                        

 

    方(劳动者):                

身份证号:                        

通讯地址:                        

联系电话:                        

根据中华人民共和国《劳动法》和相关的劳动法律法规,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

评论列表暂无评论
发表评论