Skip to main content
 首页 » 法律文书

孩子归男方离婚协议书

2021年01月29日560

男方:                     

民族:                     

生日:                     

身份证号码:               

家庭住址:                 

 

女方:                     

民族:                     

生日:                     

身份证号码:               

家庭住址:                 


鉴于:

男女双方于          日办理结婚登记手续,婚后于        日育有一子      。现因男女双方因夫妻感情破裂,无法继续共同生活,根据《中华人民共和国婚姻法》的规定,男女双方本着平等自愿的原则,就协议离婚事宜达成以下协议,以昭信守:

评论列表暂无评论
发表评论